Müşavir Prestige 2.3.1 Sürümü Yayımlandı

 • İndirilen KDV Cins ve Miktar Alan Genişletmesine Dair Düzenleme,
 • “Firma Cari” İşlemlerinde Varsayılan YMM Atamasına İlişkin Düzenleme,
 • KDV Beyannameleri Bilgi Giriş Ekranı Geçersiz Bilgi Alan Tamponlamalarına İlişkin Düzenleme,
 • Firma Cari Defter Bilgilerine E-DEFTER Seçeneğinin İlave Edilmesine İlişkin Düzenlemeler,
 • Karşıt İncelemeler Ekranında Firma Cari İşlemleri Akabinde İlgili Cari Kaydın Hafızada Tutulmasına İlişkin Düzenlemeler,
 • Alt İnceleme Başlatma Ekranındaki Kolonların Kullanıcı Taleplerine Göre Şekillendirilebilmesine İlişkin Düzenlemeler,

Gönderildi

Müşavir Prestige 2.3.0 Sürümü Yayımlandı

 1. KDV Beyanname Girişinde Tevkifat Bilgisi Girme Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Düzenleme

 2. İndirilecek KDV Listeleri Bilgi Girişlerinde Hatalı Bilgi Girişlerinin Engellenmesine İlişkin Düzenleme

 3. Karşıt İnceleme Fatura Seçimlerinde Aynı Mükellef Ait Faturaların Seçiminde Dönem Bilgisinin Kriterlerden Çıkarılmasına İlişkin Düzenleme

 4. Tasdik Sözleşmesi Bilgilerinin Cari Hesap Kartlarına Otomatik Aktarılabilmesine İlişkin Düzenleme

 5. Orta Çaplı Performans Artırım Düzenlemeleri Gönderildi.

Müşavir Prestige 2.2.8 Sürümü Yayımlandı

 • İade Bilgileri Kısmından Başlatılacak İncelemeler İçin Toplu Yıl Seçimi Yapılabilecek Kombo Eklentisi,
 • Hazırlanan İncelemeler Kısmında Yapılan Aramaların Rekürsif Hale Getirilerek Bulunan Kayıtlarla İlişkili Alt Firmaların Görüntülenmesine İlişkin Düzenleme ve Aynı Bölüme Toplu Yıl Seçimi Yapılabilecek Kombo Eklentisi Düzenlemesi Gönderildi.

Müşavir Prestige 2.2.3 Sürümü Yayımlandı

 • YMM Bilgisi Olan İncelemelerin Toplu Yazdırma İşlemlerinde Çıkartılabilmesine İlişkin Düzenleme,
 • Varsayılan Muhasebeci Bilgilerinin Dökümanlarda Çıkartılabilmesine İlişkin Düzenleme,
 • İade Bilgileri İnceleme Başlat Bölümünde “Kendim Belirleyeceğim” Bölümüne Bütün Dönemlere/Her Döneme Ayrı Ayrı İnceleme Başlatma Seçeneğinin Eklenmesine İlişkin Düzenleme,
 • İade Bilgileri Alt İnceleme Başlat Bölümünde “Kendim Belirleyeceğim” Bölümüne Bütün Dönemlere/Her Döneme Ayrı Ayrı İnceleme Başlatma Seçeneğinin Eklenmesine İlişkin Düzenlemeler Gönderildi.